safe and sound

Privacy verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Oorspronkeling. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Oorspronkeling.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Jacobien Meijering, Oorspronkeling

Oorspronkeling

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Oorspronkeling. Oorspronkeling is een Personal Healing praktijk, die zich richt op het helpen van mensen, die vanuit hun oorsprong willen leven. Denk hierbij aan coaching, training, healing en het begeleiden van ceremonies.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Oorspronkeling verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Oorspronkeling, neem dan gerust contact op! 

privacy@oorspronkeling.nl | 06 15 64 81 12 | Velder 21 | 5298 MB | Liempde Btw. Nr. 104586710.B.02 | KVK Nr. 57136319

Oorspronkeling is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Jacobien Meijering.

Doel gegevens

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Oorspronkeling stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Oorspronkeling. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Oorspronkeling via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Oorspronkeling verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

03. Analytics

De website van Oorspronkeling verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. 

Ontvangers

De gegevens die Oorspronkeling ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

01. Mailchimp en/of ActiveCampaign

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp en/of ActiveCampaign. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp en/of ActiveCampaign. 

02. Hostnet

De e-mail van Oorspronkeling wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

De website en back-ups van de website worden tevens gehost bij Hostnet. Gegevens die jij achterlaat op de website van Oorspronkeling zijn op de servers van Hostnet opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Oorspronkeling, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp en/of ActiveCampaign. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@oorspronkeling.nl. 

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Oorspronkeling via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door Oorspronkeling of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Oorspronkeling. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Oorspronkeling prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

Daarnaast is het domein van Oorspronkeling ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. 

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Oorspronkeling vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Oorspronkeling. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Oorspronkeling. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Oorspronkeling opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Oorspronkeling al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Oorspronkeling vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Oorspronkeling niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Oorspronkeling jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@oorspronkeling.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

Plichten

Oorspronkeling verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Oorspronkeling via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Oorspronkeling de betreffende dienst niet aanbieden. 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Oorspronkeling met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Oorspronkeling behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Oorspronkeling dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Oorspronkeling te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

privacy@oorspronkeling.nl
Velder 21 | 5298 MB | Liempde | Btw. Nr. 104586710.B.02 | KVK Nr. 57136319